Kikötések és feltételek

Frissítve: 2017 április

Ezt a weboldalt a Venus Concept üzemelteti. A Venus Concept vállalat ezt a weboldalt, a weboldalon elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást Önnek, mint felhasználónak ajánlja, amennyiben elfogadja az itt közölt összes kikötést, feltételt, szabályzatot és értesítést.

Kérjük, hogy alaposan olvassa el a jelen Használati Feltételeket, mielőtt belép weboldalunkra, illetve használja azt. A weboldal bármely részére történő belépéssel, illetve annak használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Használati Feltételek kötelező erejűek Önre nézve. Amennyiben nem ért egyet a jelen megállapodás összes kikötésével és feltételével, akkor nem léphet be weboldalunkra, illetve nem használhatja annak egyetlen szolgáltatását sem. Amennyiben a jelen Használati Feltételek ajánlatnak minősülnek, annak elfogadása egyértelműen korlátozva van a jelen Használati Feltételekre.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Használati Feltételek bármely részét frissítsük, megváltoztassuk, illetve lecseréljük oly módon, hogy weboldalunkon közzétesszük a frissítéseket és/vagy változtatásokat. Ön felelős a jelen oldal rendszeres időközönként, változtatások szempontjából történő leellenőrzéséért. Amennyiben folyamatosan használja ezt a weboldalt, illetve folyamatosan belép erre a weboldalra az esetleges változtatások közzététele után, az azt jelenti, hogy elfogadta az adott változtatásokat.

Pontosság, teljesség, orvosi tanácsadás és az információk naprakészsége

Nem vállalunk felelősséget az ezen a weboldalon közzétett információk pontosságáért, teljességéért, illetve naprakészségéért. Az ezen az oldalon közzétett anyagok csak általános tájékoztatás célját szolgálják, és nem szabad azokra hagyatkozni, illetve azokat egyedüli alapként felhasználni döntések meghozatala esetén anélkül, hogy előtte tanulmányozná az elsődleges, pontosabb, teljesebb és időszerűbb információforrásokat. Amennyiben a jelen oldalon közzétett anyagokra hagyatkozik bármilyen szempontból, azt a saját felelősségére teszi. Az ezen a weboldalon szereplő tartalom és információk egyikének sem az a célja, hogy orvosi tanácsot adjon, illetve, hogy helyettesítse a gyakorló orvos tanácsát. A Venus Concept vállalatnak nem áll módjában, hogy megválaszolja azokat a nem kért emaileket, illetve kérdéseket, amelyeket más csatornákon keresztül kapunk, és amelyekben személyes orvosi tanácsot kérnek. A látogatóknak mindig fel kell venniük a kapcsolatot egészségügyi szakemberükkel, mielőtt bármilyen döntést hoznak az esetleges jelenlegi, illetve jövőbeli egészségügyi problémáikkal kapcsolatosan.

Más weboldalakra mutató linkek

Létrehozhat szabadon hipertext linket ehhez a weboldalhoz, mindaddig, amíg a link közvetlenül, illetve ráutalással nem jelzi azt, hogy a Venus Concept jóváhagyta, illetve szponzorálta Önt, az Ön vállalatát, illetve az Ön weboldalát. A Venus Concept előzetes írásos engedélye nélkül Ön nem keretezheti, illetve nem törölheti a weboldal bármely tartalmát, illetve a Venus Concept semmilyen szellemi tulajdonát nem építheti be más weboldalba, illetve bármely más szolgáltatásba.

A Venus Concept vállalat weboldalaira mutató linkek

A Venus Concept szorgalmazza azt, hogy más weboldalak erre a weboldalra mutató linkeket tegyenek közzé, feltéve, hogy ezek a linkek megfelelnek a jelen dokumentumban rögzített útmutatásoknak. Az erre a weboldalra mutató linkek más weboldalakról csak szöveges linkek lehetnek és nem tartalmazhatják a Venus Concept logóját, illetve a Venus Concept más szellemi tulajdonát. Szigorúan tiltunk minden arra történő utalást, hogy a Venus Concept jóváhagy, illetve ajánl egy konkrét vállalatot, terméket, illetve szolgáltatást.

Harmadik felekre mutató linkek

Az ezen az oldalon található harmadik felekre mutató linkek elvezethetik Önt olyan harmadik felek weboldalaihoz, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem feladatunk, hogy kivizsgáljuk és értékeljük bármelyik harmadik fél anyagát, illetve weboldalát tartalom, illetve pontosság szempontjából, és nem vállalunk semminemű felelősséget semmilyen harmadik fél anyagáért, illetve weboldaláért, illetve harmadik felek semmilyen más anyagáért, termékéért, illetve szolgáltatásaiért.

Közösségi média hozzászólások hozzáfűzésére vonatkozó útmutatások

Ezen útmutatásoknak az a célja, hogy tájékoztassa a felhasználókat arról, hogy hogyan fog a Venus Concept interakcióba lépni az olvasóközönséggel ezen a weboldalon keresztül, illetve bármely más harmadik fél közösségi médiáján keresztül. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy az olvasóközönség hozzászólásokat tegyen közzé, és mi bátorítjuk az eszmecseréket. Noha nem tudunk minden egyes hozzászólásra külön-külön válaszolni, törekszünk arra, hogy további tájékoztatást, illetve linkeket biztosítsunk, amikor az lehetséges. A Venus Concept célja ezen útmutatások közzétételével az, hogy támogassuk a tény-alapú, tisztességes közösségi párbeszédet ezen a weboldalon és harmadik felek olyan közösségi média eszközein keresztül, mint például a Twitter, a Facebook, az Instagram, a LinkedIn, a Pinterest, a Google+ és a YouTube.

A Venus Concept moderálja és felülvizsgálja az ezen weboldalhoz és az egyéb olyan közösségi média platformokhoz beküldött hozzászólásokat, amelyeket időről időre használ és szükség szerint részt vehet azokban, illetve beavatkozhat azokba. A Venus Concept elvárja, hogy a bejegyzések arra a részre vonatkozzanak, amelyhez beküldik azokat és fenntartja magának a jogot arra, hogy a bejegyzéseket szerkessze, illetve eltávolítsa, többek között az alábbi esetekben:

  • Amennyiben azok ellentétesek a magyar jogszabályokkal;
  • Rasszista, gyűlöletes, szexista, homofób, becsületsértő, sértő, illetve életet fenyegető üzeneteket közvetít;
  • Komoly, bizonyítás nélküli, illetve pontatlan vádakat tartalmaz egyének, illetve szervezetek ellen;
  • Hangvételében agresszív, durva, erőszakos, obszcén, illetve pornográf;
  • Egy egyént, illetve egy szervezetet támad, hangvételében durva, illetve gyalázkodó;
  • Azt nem a szerző küldi, illetve azt hirdetési célokból továbbítják;
  • Nem kért orvosi tanácsot ad;
  • Érthetetlen, illetve lényegtelen üzenetek;
  • Ismétlődő hozzászólás, illetve kommunikációs lánc spamként történő továbbítása, és
  • A moderátor véleménye szerint nem illeszkedik az eszmecsere normál menetébe. E szabályokkal összhangban a moderátorok fenntartják maguknak a jogot arra, hogy szerkesszék, elutasítsák, illetve eltávolítsák a hozzászólásokat. A hozzászólások moderálása és közzététele általában normál nyitvatartási idő alatt történik (de. 9 - du. 5, szabványos keleti időszámítás szerint), hétfőtől péntekig. A munkaórák után, illetve hétvégeken beadott hozzászólások elolvasása és közzététele a lehető legrövidebb időn belül meg fog történni.

Felhasználói hozzászólások, visszacsatolások és egyéb beadott anyagok

Amennyiben kérésünkre beküld bizonyos konkrét beadványokat (például versenyre történő jelentkezést), illetve kérés nélkül beküld kreatív ötleteket, javaslatokat, ajánlatokat, terveket, illetve egyéb anyagokat, függetlenül attól, hogy azt emailben, postán, vagy más formában hajtja végre (együttesen „hozzászólások”), akkor beleegyezik abba, hogy mi bármikor, korlátozás nélkül szerkeszthessük, másolhassuk, közzétehessük, terjeszthessük, lefordíthassuk, illetve másféleképpen felhasználhassuk az Ön által beküldött bármelyik hozzászólást bármilyen médiumban. Nincs semmilyen arra vonatkozó kötelezettségünk, hogy (1) bármelyik hozzászólást bizalmasan kezeljük; (2) hogy térítést fizessünk bármelyik hozzászólásért; illetve hogy (3) bármelyik hozzászólásra válaszoljunk.

Vállalja, hogy hozzászólásai nem fogják megsérteni egyetlen harmadik fél semmilyen jogát, beleértve a szerzői jogot, a védjegyet, a magánélethez való jogot, a személyiségi és egyéb személyes, illetve magántulajdonhoz fűződő jogot. Továbbá Ön vállalja, hogy hozzászólásai nem fognak tartalmazni rágalmazó, illetve más módon törvénytelen, sértő vagy obszcén anyagot, illetve nem fognak tartalmazni semmilyen számítógép vírust, illetve egyéb olyan kártékony szoftvert, amely bármilyen módon befolyásolhatná a Szolgáltatás, illetve bármely azzal kapcsolatos weboldal működését. Nem használhat hamis email címet, nem tetetheti, hogy Ön más, mint önmaga, illetve nem vezethet félre másféleképpen minket, illetve harmadik feleket bármelyik hozzászólás eredetét illetően. Egyedül Ön a felelős az Ön által közzétett hozzászólásokért és azok pontosságáért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget egyetlen Ön által, illetve bármely harmadik fél által közzétett hozzászólásért.

Személyes adatok

Az Ön által, a weboldalon keresztül beküldött személyes adatokra a mi adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik.Adatvédelmi szabályzat

Hibák, pontatlanságok és kihagyások

Esetenként weboldalunkon előfordulhatnak olyan tipográfiai hibákat, pontatlanságokat tartalmazó, illetve hiányos anyagok, amelyek termék leírásokkal, illetve kezelésekkel kapcsolatosak. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy kijavítsunk minden hibát, pontatlanságot, illetve hiányosságot és arra, hogy megváltoztassuk, illetve frissítsük az információkat, amennyiben bármelyik információ bármelyik weboldalon pontatlan, bármely időpontban, előzetes értesítés nélkül.

Tiltott felhasználások

Az Ön számára tilos a weboldalt, illetve annak tartalmát az alábbi célokra használni: (a) törvénytelen célok; (b) rábírni másokat arra, hogy bármilyen törvénytelen tettet hajtsanak végre, illetve részt vegyenek annak végrehajtásában; (c) bármelyik nemzetközi, szövetségi, tartományi, illetve állami rendeletek, szabályok, törvények, illetve helyi rendelkezések megsértése; (d) szellemi tulajdonjogaink, illetve mások tulajdonjogainak megszegése, illetve megsértése; (e) zaklatás, sértegetés, sértés, kár, hírnév rontás, rágalmazás, becsmérlés, megfélemlítés, illetve diszkrimináció alkalmazása nemi, szexuális orientáció, vallás, nemzetiség, faj, kor, nemzetiségi származás, illetve rokkantság alapján; (f) hamis, illetve félrevezető információk beküldése; (g) vírusokat, illetve másféle káros programkódot feltöltése, amely oly módon lesz felhasználva, illetve oly módon használható fel, amely érinti az adott Szolgáltatás, illetve az azzal kapcsolatos bármelyik weboldal, illetve az Internet funkcionalitását, illetve működését; (h) mások személyes információinak gyűjtése, illetve nyomonkövetése; (i) spammelés, adathalászat, adatlopás eltérítéssel, hamis állítással, adatok automatikus, spider, illetve crawl programmal történő gyűjtése, illetve adatok törlése; (j) bármilyen obszcén, illetve erkölcstelen cél; illetve (k) bármely kapcsolatos weboldal, illetve más weboldal, illetve az Internet biztonsági funkcióiba történő beavatkozás, illetve megkerülés. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy az Ön felhasználását megszüntessük bármelyik weboldallal kapcsolatban, amennyiben tiltott felhasználást hajt végre.

Felelősség korlátozás

A Venus Concept igazgatói, alkalmazottai, társvállalatai, ügynökei, vállalkozói, szabadúszó partnerei, gyakornokai, beszállítói, szolgáltatói, illetve licencadói semmilyen körülmények között sem felelősek semmilyen kárért, veszteségért, követelésért, illetve semmilyen közvetlen, közvetett, előre nem látható, büntető, speciális, illetve következményes bárminemű kárért, beleértve, korlátozás nélkül az elvesztett nyereségeket, elvesztett bevételt, elvesztett megtakarításokat, az elvesztett adatokat, a lecserélés költségeit, illetve bármilyen hasonló kárt, függetlenül attól, hogy az szerződésen, magánjogi vétkes cselekményen (beleértve a hanyagságot), szigorú felelősségen, illetve máson alapul, illetve amely abból ered, de nem korlátozó értelemben, hogy Ön bármilyen tartalom bármilyen hibáját, illetve hiányát használja fel, illetve bárminemű olyan veszteségből, illetve kárból ered, amely bármilyen feladott, továbbított, illetve másképpen, a weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott tartalom felhasználásának lett az eredménye, még akkor sem, ha tájékoztatva lett annak lehetőségéről. Mivel egyes államok, illetve igazságszolgáltatási körzetek nem engedélyezik a felelősség kizárását, illetve korlátozását következményes, illetve előre nem látható károk esetében, az ilyen államokban, illetve igazságszolgáltatási körzetekben felelősségünk a jog által megengedett maximális mértékig korlátozott.

Teljes megállapodás

Amennyiben a jelen Használati Feltételek bármely jogának, illetve előírásának gyakorlását, illetve érvényesítését elmulasztják, az nem jelenti az adott jogról, illetve előírásról történő lemondást.

A jelen Használati Feltételek és minden olyan szabályzat, illetve üzemeltetési szabály, amelyet közzéteszünk ezen a weboldalon alkotja a teljes megállapodást és megegyezést köztünk és Ön között, és az vonatkozik a weboldal Ön által történő használatára, és ez felülír minden köztünk és Ön közti korábbi, illetve azzal egyidejű megállapodást, függetlenül attól, hogy az szóbeli vagy írásos (beleértve, de nem korlátozó értelemben a Használati Feltételek korábbi verzióit).

A jelen Szolgáltatási Feltételek értelmezésében fennálló kétértelműség esetén nem értelmezhető az azt szerkesztő fél ellen.

Irányadó jog

A jelen Használati Feltételekkel és minden általunk Önnek arra vonatkozóan átadott megállapodással és azok értelmezésével kapcsolatosan a Venus Concept (55 Consumers Road, Suite 110, North York, ON, M2J 1R4, Kanada) szabályzatai az irányadók.

Kapcsolattartási adatok

A Használati Feltételekkel kapcsolatos kérdéseket a Venus Concept vállalathoz kell beküldeni vagy az eszter@venusconcept.com email címre vagy postával az alábbi címre: Venus Concept Magyarország, 1022 Budapest Füge utca 1.